Balaton - Dél címoldal

Balatonszemes

A község címere vágott álló háromszögű pajzs, melynek alsó mezője hasítással további két részre van osztva. Az első (ezüst) mezőben négy vízszintes kék hullámpólya, a második (kék) mezőben a pajzs vonalán ezüsttel keretezett aranytemplom áll, a harmadik (vörös) mezőben bástyával ellátott ezüst várfal. A pajzs közepén kettős körben "Szemes 24/7" felirat olvasható, melyet postakürt fon körbe. A címerpajzs tetején a Hunyadi család címere szerepel. Pajzstakaróként mindkét oldalon zöld levelekkel megrakott arany szőlőfürtök szolgálnak.

Balatonszemes egykor jelentős szerepet játszott a postaforgalomban, a településen lóváltó-állomás volt, a XVIII. századi házban postamúzeumot rendeztek be. A címer közepén látható postakürt ezt jelképezi. A Hunyadi család a település birtokosaként jelentős szerepet játszott Szemes fejlődésében és a fürdőkultúra kialakításában. A kék hullámpólyák a Balatont szimbolizálják. A címer alsó két mezője a község műemléki épületeit mutatja be: a katolikus templomot és a Bagolyvárat. A két szőlőfürt a szőlőtermesztésre és a borászatra utal.

 

Településünk történelme az őskortól nyomon követhető.

Régészeti leletek jelzik, hogy ezen a településen már a kelták, a rómaiak és a honfoglaló magyarok is jelen voltak. Balatonszemes neve nyelvészeti vizsgálatok alapján a szláv eredetű Blatne-Balatin ("sáros tó") és a "szem" magyar főnév összetételéből származik.

Szemes valószínűleg az őrhely szerepét töltötte be, hiszen a rómaiak fontos hadi és kereskedelmi útja a település közelében haladt, s később a török hódoltság idején harci cselekmények színhelye volt.

Történelmünk építőkövei között kétségtelenül nagyon fontosak az írott források, okleveles emlékek, de nem kizárólagosak. Már 1338-ban Zemes alakban feltűnik a falu neve, és 1449-ben is, mint Balaton Zemes. A község területén két emlék is mutatja, hogy a település jóval korábbi, mint azt az oklevelek bizonyítják: a falu plébániatemploma, valamint a falu déli épült egykori pálos kolostor. Szemes első temploma a XI-XIII. század között épült a Szent Istváni törvény nyomán. A község nagy része és benne a templom is a tatárjárás idején jelentős károkat szenvedett. Ezt követően a helyreállítás során megújították és jelentősen bővítették, valószínűleg azért is, mert a lélekszám növekedése ezt kívánta. A pálos kolostor alapítása 1323-ra tehető, melyben szegény remete szerzetesrend működött. Az 1526-ot követő első szórványos török vonulások és portyák döntő változást hoztak a környék életében. A pálos rend fokozatosan kiürítette kolostorait, s a biztonságosabbnak tűnő felvidékre vonultak vissza. A kolostor téglaanyagát és köveit a XVIII. században elhordták, feltárása a mai napig nem kezdődött meg. A közelben volt egy kút is, melyet a nép barátok kútja néven emleget.

A község a törökök kiűzése után a teljes elnéptelenedés határán volt. (1715-ből mindössze két lakott portája ismert.) Nagyjából innen kell kezdeni a település újkori fejlődésének történetét.

1733-tól a Hunyady család lett Szemes birtokosa. A területen földműveléssel, állattenyésztéssel, erdészettel, szőlészettel, halászattal és kertészettel foglalkoztak. 1848. szeptember 11-én itt volt Jellasics horvát bán hadiszállása, és itt kellett volna találkoznia István nádorral. A Kisfaludy gőzhajó azonban nem tudott a sekély vízállás miatt kikötni, így meghiúsult a találkozás.

A fürdőkultúra kezdetét 1895-re tehetjük, amikor megkezdődtek a Hunyady birtokon a parcellázások. A korábban bivalylegelőnek használt területből 110 telket alakítottak ki. Az első szemesi villa 1898-ban épült. Megalakult a fürdőegyesület, s már akkor is az volt a vezérelvük: Szemes mindenkor egy családias jellegű telep. A vasútállomás 1897-ben készült. A település neve Faluszemesről 1912-ben változott Balatonszemesre. A múlt század elején Budáról hat óra alatt ért Szemesre a vonat. Jelenleg 2-3 óra alatt teszi meg a villanyvonat ezt az utat. A szépen fejlődő falu életét az I. világháború szakította meg. 16-an estek el az olasz vagy az orosz hadszíntéren. Ott alusszák örök álmukat. A II. világháború ideje alatt, már 1939 őszén megérkeztek az első lengyel menekültek. Elsősorban polgári személyeket helyeztek el egy-egy család vendégeként. Hunyady gróf szintén átengedett néhány épületet a menekültek részére. 1944. december 4-én ért ide a front, a falu megüresedett. A II. világháború vérzivatarában elesett szemesi hősök emlékét kegyelettel őrizzük. A lakosság lélekszáma napjainkban stabilnak mondható - mintegy 1900 főre tehető-, főként a beköltözések jellemzőek. A nemzetiségi összetétel főleg magyar, az utóbbi időben több német család vásárolt ingatlant, melyet általában nyaralásra használnak. A nyaralók összetétele a múltban és a jelenben is a középréteget képviselik.

Szemes szeretné megőrizni azt a tulajdonságát, melyben a környék más üdülőhelyeitől különbözik, mégpedig, hogy ne legyen túlzsúfolt, hangos, hivalkodó, s az idelátogatók teljes nyugalmát, pihenését szolgálja. A falu állandó lakosai a környékbeli és a helybeli szolgáltatóiparban dolgoznak és az üdülőhely jellegének megfelelő feladatokat, látják el. A közelmúltban, a község határában gyógyító hatású melegvizű forrást találtak, mely jelentősen növeli a falu fejlődésének további lehetőségét. A termálvíz adta fejlesztési tervek megvalósítása elérhetővé tenné azt a célt, hogy a nyaralók ne csak nyáron, hanem egész évben látogassák településünket.

 

Művelődési ház

 

Művelődési ház vezetője: Róka László

Székhely: 8636 Balatonszemes, Szabadság u. 1.
Postai cím: 8636 Balatonszemes, Szabadság u. 1.
Telefon: 84/361-027
E-mail: muvhaz@balatonszemes.hu">muvhaz@balatonszemes.hu
Honlap: http://www.balatonszemes.hu/

 

Könyvtár

Könyvtárvezető:Róka László

Székhely: 8636 Balatonszemes, Szabadság u. 1. 
Postai cím: 8636 Balatonszemes, Szabadság u. 1. 
Telefon: 84/361-204
E-mail: konyvtar@balatonszemes.hu">konyvtar@balatonszemes.hu
Honlap: http://www.balatonszemes.hu

 

Iskola

Elérhetőségeink: 8636 Balatonszemes, Gárdonyi Géza utca 1.
Telefon: 84/560990 Fax: 84/560991

E-mail: reichsuli@reichsuli.sulinet.hu

 

”Nyitnikék” Óvoda

Cím:Balatonszemes Szabadság u. 54.
Telefon: +36 84 560034, +36 84 360126
E.mail: nikekovi@t-online.hu
Honlap: b-szemesnikekovi.hu

 

2024. május 26. Evelin, Fülöp
Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Webdesign
ÁSZF | Impresszum